Jakość EFS jest poparta gwarancją na 3 lata lub 100 000 km i potwierdzona przez Australijską sieć dystrybutorów EFS.

WARUNKI I POSTANOWIENIA
AMORTYZATORY – 3 LATA/100 000 KM
INNE PRODUKTY – 3 LATA/100 000 KM

1. Gwarancja na produkty firmy EFS obejmuje wady wykończenia i materiałów, które spowodowały pogorszenie ich wydajności w stosunku do wytycznych specyfikacyjnych oraz poprawnego zastosowania w pojeździe na okres 3 lat lub 100 000 km, bez względu na to, co nastąpi szybciej, licząc od daty sprzedaży detalicznej. Gwarancji tej nie podlegają tuleje, na które obowiązuje 1 rok lub 20 000 km, bez względu na to, co nastąpi szybciej, licząc od daty sprzedaży detalicznej. Firma EFS wymieni bądź przerobi wadliwy pod względem wykończenia albo materiału element. Gwarancja jest ograniczona wyłącznie do wymiany i nie zawiera kosztów robocizny, transportu i montażu.
2. Firma EFS nie ponosi odpowiedzialności w ramach gwarancji za uszkodzenie lub zużycie komponentów:

  • zmodyfikowanych, nieprawidłowo zainstalowanych lub użytych niezgodnie z celem, do jakiego są przeznaczone
  • wykorzystywanych w górnictwie, na zawodach lub w innych warunkach ekstremalnych, do których nie zostały zaprojektowane
  • w wyniku nadmiernego obciążenia pojazdu, niezgodnie ze specyfikacjami dopuszczalnej masy całkowitej producenta
  • uznanych za niewłaściwie zastosowane.

 

3. Firma EFS zastrzega sobie prawo do odmowy pozytywnego rozpatrzenia reklamacji bezpodstawnych bądź przekraczających warunki i postanowienia niniejszej gwarancji.